facebook-domain-verification=u8ilehxwat2gj20q8wzqzqzzrctztg
top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

CONTACT DETAILS

Deze site wordt beheerd door Gi Creations
Hoofdkantoor: 20 Villers – 4831 Bilstain, België
BTW: BE0896 755 397
virginiemichotte@hotmail.com- +32478 63 95 81

2

HET HOSTEN VAN DEZE WEBSITE

Deze site wordt gehost door Wix.

Online platform Wix Limited

1 Grant's Row Dublin 2D02HX96, Ierland

3

AANMELDFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wanneer u een bestelling plaatst op onze site, worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld door Gi Créations – Virginie Michotte. U ontvangt als klant maximaal één keer per maand onze nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden en uw gegevens inzien. 

Het adres dat u ons geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen, is vertrouwelijk en zal nooit worden doorgegeven aan derden of voor enig ander doel worden gebruikt dan de communicatie van Gi Créations – Virginie Michotte. U kunt op elk moment uw gegevens raadplegen of u uitschrijven.

4

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

De klant erkent op het moment van het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden op de site http://www.gicreations.shop en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Deze prevaleren boven alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.
Elke bestelling op de site http://www.gicreations.shopwordt beheerst door deze Voorwaarden.

 

ARTIKEL 1 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site http://www.gicreations.shop (literaire, fotografische en elektronische gegevens) zijn eigendom van Wix en Gi Créations en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie- of overdrachtshandeling, met uitzondering van de uitputtend door de wet erkende uitzonderingen, is verboden en kan civiel- en strafrechtelijk worden bestraft wegens inbreuk.

 

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

Wix en Gi Créations verbinden zich ertoe de informatie die door klanten op de website wordt verstrekt, niet aan derden bekend te maken. Deze zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling van de klant en om de communicatie te personaliseren, met name bij het verzenden van e-mails of nieuwsbrieven.

 

ARTIKEL 3 – WIJZE VAN BETALING

Transacties op de site worden beveiligd door de betalingsdienst Wix Paymenst. Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, is beschermd en kan niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door Wix en Gi Créations of door derden.
Voor meer informatie over Wix Payments nodigen wij u uit om hun site http://www.wix.com te bezoeken.
Wix en Gi Créations behouden zich het recht voor om te weigeren een onbetaalde bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren, een eerdere bestelling of waarmee een geschil wordt beheerd.

 

ARTIKEL 4 – LEVERING

Pakketten worden verzonden door bPost met uitzondering van pakketten naar Frankrijk die via Mondial Relay worden verzonden.
Elk stuk wordt verzonden naar het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van het geografische gebied van levering van de artikelen. Deze kosten kunnen door de klant niet worden betwist zolang hij er noodzakelijkerwijs kennis van heeft genomen bij het betalen van zijn bestelling.
De levertijd wordt opgegeven bij de bestelling van het onderdeel.
Bij laattijdige levering of zelfs uitblijven van levering kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Gi Créations. De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren als de levering ervan niet heeft plaatsgevonden uiterlijk zeven werkdagen na de door Wix en Gi Créations aangegeven leveringsdatum, tenzij deze vertraging in de levering te wijten is aan overmacht. Gi Créations zal dan de klant terugbetalen, binnen 30 werkdagen volgend op het verzoek tot herroeping door de klant.
Het is aan de klant om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele reserveringen en klachten te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren, als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke tekenen van bederf vertoont. Genoemde voorbehouden en klachten moeten binnen de drie werkdagen na de levering van de designerproducten of accessoires per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder worden gericht, waarna een kopie wordt toegezonden aan Gi Créations.

 

ARTIKEL 5 – DOUANERECHTEN

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten de landen van de Europese Unie wordt geleverd, kan onderhevig zijn aan eventuele belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt.
Deze douanerechten en deze eventuele taksen, verbonden aan de levering van een artikel, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn zijn verantwoordelijkheid. Wix en Gi Créations zijn niet verplicht om hun klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Om ze te kennen, is het aan de klant om navraag te doen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land.

 

ARTIKEL 6 – TEVREDEN OF TERUGBETALING

Juwelen (ketting en armband) profiteren van de "tevreden of terugbetaald"-clausule gedurende veertien dagen vanaf de datum van uw bestelling. De klant kan dus binnen veertien (14) werkdagen na de bestelling zijn herroepingsrecht uitoefenen door een e-mail te sturen naar virginiemichotte@hotmail.com.
De klant is dan verplicht om het product terug te sturen naar Gi Créations op het volgende adres 20 Villers – 4831 Bilstain, België.
Ook is de klant verplicht om een eventueel bewijs van terugzending te bewaren. Retourkosten zijn voor rekening van de klant; laatstgenoemde is vrij in de keuze van het type verzending.
De terugbetaling aan de klant vindt plaats binnen dertig dagen na ontvangst van het pakket bij Gi Créations, op voorwaarde dat het stuk is teruggestuurd in de originele verpakking en in perfecte staat is voor wederverkoop (onbeschadigd, beschadigd of vuil). )
Let op, om hygiënische redenen worden de oorbellen niet teruggenomen of geruild.
Artikelen die worden verkocht in de uitverkoop, promoties, koopjes, enz. zal niet worden terugbetaald. De klant ontvangt een voucher die een jaar geldig is vanaf de uitgifte.

 

ARTIKEL 7 – GARANTIE

Gi Creations zet zich in
– hetzij om de klant de prijs van het gekochte onderdeel terug te betalen,
– hetzij om het onderdeel te ruilen voor een identiek onderdeel, afhankelijk van de beschikbare voorraden,
– hetzij om het onderdeel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te ruilen, afhankelijk van de beschikbare voorraden
in geval van levering van een niet-conform onderdeel of een onderdeel dat een verborgen gebrek vertoont.
Worden uitgesloten van garantie, onderdelen gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de klant of een andere persoon dan Gi Créations. De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken, noch op onderdelen die beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik.

5

RETOURVOORWAARDEN EN HERROEPINGSFORMULIER

GRATIS VERZENDING EN RETOUREN*

Halskettingen en armbanden profiteren van de "tevreden of terugbetaald"-clausule gedurende veertien dagen vanaf de datum van uw bestelling. De klant kan dus binnen veertien (14) werkdagen na levering van de goederen zijn herroepingsrecht uitoefenen door een e-mail te sturen naar virginiemichotte@hotmail.be, alsook door het product terug te sturen naar het volgende adres:

Gi Creations 20 Villers – 4831 Bilstain, België

Ook is de klant verplicht om een eventueel bewijs van terugzending te bewaren. Retourkosten zijn gratis*. Om te retourneren, moet u eerst contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: virginiemichotte@hotmail.com en de procedure volgen die wordt aangegeven op het retourformulier dat bij de bestelling is ontvangen.

De terugbetaling vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het pakket bij Gi Créations, op voorwaarde dat het stuk is teruggestuurd in de originele verpakking en in perfecte staat is voor wederverkoop (onbeschadigd, beschadigd of vuil).

Items verkocht in uitverkoop, promoties, verkooppunten, enz. zal niet worden terugbetaald. De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door het stuk terug te sturen naar Gi Créations; maar ontvangt dan een voucher die een jaar geldig is vanaf de uitgifte.

* Alleen voor België en het vasteland van Frankrijk.
Retourzendingen uit andere landen zijn uw verantwoordelijkheid.

6

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Voor leveringen naar het buitenland kunnen douanekosten, belastingen van welke aard dan ook worden gevraagd, die niet in de totale prijs voorkomen.

zie Verkoopvoorwaarden.

 

LANDEN WAAR VERZENDING MOGELIJK IS

België  – Europees Frankrijk – Luxemburg – Nederland 
Bezorgkosten: 5,90 euro

Duitsland – Oostenrijk – Kroatië – Denemarken – Spanje – Finland – Ierland – Italië – Monaco – Noorwegen – Polen – Portugal – Roemenië – Verenigd Koninkrijk – Tsjechië – Zwitserland – Zweden 
Bezorgkosten: 13 euro

 

BETAALMETHODEN :

  • Kredietkaart

  • Wix Payments (creditcard, bancontact, enz.)

Door deze betaalmethode te selecteren, wordt u doorgestuurd naar Wix Payments. Wanneer u de vereiste informatie heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgestuurd naar deze e-store om uw bestelling af te ronden.

  • overschrijving

Door deze betaalmethode te selecteren, ontvang je een e-mail met alle informatie om de betaling uit te voeren. Pas op, het gebeurt vaak dat deze e-mail in uw spam terechtkomt.
Wij verzenden uw bestelling na ontvangst van betaling.

7

PRIVACYBELEID

  Laatste update: februari 2023.

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop Wix en Gi Créations de informatie gebruiken en beschermen die u indien nodig naar ons verzendt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.gicreations.shop (hierna de "Site").

Houd er rekening mee dat dit vertrouwelijkheidshandvest op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld door Gi Créations, in het bijzonder om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit charter worden vermeld. Deze wijzigingen binden de gebruiker zodra ze online worden gezet. De Gebruiker dient daarom regelmatig dit privacybeleid en het gebruik van cookies te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u de site van Gi Créations bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in geen geval verplicht om deze informatie aan Gi Créations door te geven.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. Als zodanig kan Gi Créations in bepaalde gevallen worden gevraagd om uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna uw "Persoonsgegevens") in te voeren. Door deze informatie te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze door Gi Créations wordt verwerkt, voor de doeleinden vermeld in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld aan het einde van elk formulier.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de Privacywet van 8 december 1992, informeert Gi Créations u over de volgende punten:

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Gi Créations 20 Villers – 4831 Bilstain, België.

Zo een. : + 32498 63 95 81 – E-mail: virginiemichotte@hotmail.com

2. Doeleinden van verwerking

Wix en Gi Créations kunnen uw persoonsgegevens verwerken:

(a) om u zijn nieuwsbrief te sturen (maximaal één keer per maand, met data van onze evenementen, nieuwe modellen, mogelijke promoties, enz.)

(b) om informatie te verzamelen waarmee we onze site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (onder meer door middel van cookies en Google Analytics)

(c) om contact met u op te kunnen nemen over door Gi Créations georganiseerde evenementen en de presentatie van nieuwe modellen/collecties.

3. Ontvangers

Alleen Wix en Gi Créations zijn de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit doorgegeven aan een derde partij, met uitzondering van de onderaannemers die door Wix en Gi Créations worden gebruikt (u vindt meer informatie over hen in punt 7 hieronder). Noch Wix, noch Gi Créations, noch een van zijn onderaannemers, brengen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van zijn iite op de markt.

4. Houdbaarheid

Uw persoonlijke gegevens worden door Wix en Gi Créations alleen bewaard gedurende de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op virginiemichotte@hotmail.com.

o Recht op toegang en mededeling van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie over u door een verzoek per e-mail te sturen naar virginiemichotte@hotmail.com.

Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op WIx en Gi Créations rust, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, met name door een scan van uw geldig identiteitsbewijs te maken .

Wix en Gi Créations laten u weten dat zij, indien nodig, het recht hebben om zich te verzetten tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (door hun aantal, hun repetitieve of systematische aard).

o Recht op rectificatie van gegevens

Krachtens dit recht geeft de wetgeving u het recht om te verzoeken om rectificatie, actualisering, blokkering of verwijdering van gegevens over u die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of achterhaald blijken te zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen dat rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de nodige actualiseringen worden doorgevoerd. Het verzoek tot rectificatie moet per e-mail naar ons worden verzonden via virginiemichotte@hotmail.com.

o Recht van verzet

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties:

1. Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden

2. Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Uw verzoek moet per e-mail naar ons worden verzonden via virginiemichotte@hotmail.com

6. Reactietijden

Wix en Gi Créations verbinden zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek, te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

7. Geautoriseerde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

Wix en Gi Créations informeren u dat zij gebruik maken van hun geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en communiceren de verzamelde gegevens via de verschillende formulieren op de site.

Wix en Gi Créations hebben er eerder voor gezorgd dat hun dienstverleners voldoende garanties hebben en voldoen aan strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. De waakzaamheid was met name gericht op het bestaan van een rechtsgrondslag voor het uitvoeren van elke doorgifte van gegevens naar een derde land.

8. Klacht indienen bij het bevoegd gezag

Indien u van mening bent dat Wix en Gi Créations haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomen, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de CPVP (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) waaraan u een verzoek elektronisch kunt richten door op de volgende link te klikken: https://www.privacycommission.be/fr/contact

 

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSVERWERKING IN VERBAND MET GOOGLE ANALYTICS
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de via deze site verzamelde gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van de gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna samen "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het afgekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze site uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()" gebruikt. De extensie garandeert de anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit daarmee een directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de bezoeker van de site in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de bezoeker van de site naar de Google-server verzonden en in de VS ingekort. Het IP-adres, dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt met behulp van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit samen te stellen en om andere sites en andere internetdiensten aan de site-exploitant te leveren (artikel §6 1 f AVG). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. Door de pseudonimisering van hun gegevens worden de belangen van de gebruikers adequaat beschermd.

Google LLC heeft de naleving van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd, wat een garantie biedt voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookie, bijv. gebruikers-ID, advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens die de bewaardatum hebben bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd.

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. De sitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (waaronder het IP-adres) via cookies verzamelt en verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in de browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een “opt-out-cookie” geplaatst die ervoor zorgt dat de bezoeker van de site niet gevolgd kan worden tijdens het browsen op de site.

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden tot deactivering vindt u in het privacybeleid van Google: evenals in de instellingen van Google-advertenties._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

RECAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om door mensen gemaakte invoer te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Hierbij worden het IP-adres en mogelijk andere gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Hiervoor worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie – of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – echter vooraf door Google ingekort en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door reCAPTCHA door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

7

PRIVACYBELEID

  Laatste update: februari 2023.

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop Wix en Gi Créations de informatie gebruiken en beschermen die u indien nodig naar ons verzendt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.gicreations.shop (hierna de "Site").

Houd er rekening mee dat dit vertrouwelijkheidshandvest op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld door Gi Créations, in het bijzonder om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit charter worden vermeld. Deze wijzigingen binden de gebruiker zodra ze online worden gezet. De Gebruiker dient daarom regelmatig dit privacybeleid en het gebruik van cookies te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u de site van Gi Créations bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in geen geval verplicht om deze informatie aan Gi Créations door te geven.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. Als zodanig kan Gi Créations in bepaalde gevallen worden gevraagd om uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna uw "Persoonsgegevens") in te voeren. Door deze informatie te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze door Gi Créations wordt verwerkt, voor de doeleinden vermeld in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld aan het einde van elk formulier.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de Privacywet van 8 december 1992, informeert Gi Créations u over de volgende punten:

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Gi Créations 20 Villers – 4831 Bilstain, België.

Zo een. : + 32498 63 95 81 – E-mail: virginiemichotte@hotmail.com

2. Doeleinden van verwerking

Wix en Gi Créations kunnen uw persoonsgegevens verwerken:

(a) om u zijn nieuwsbrief te sturen (maximaal één keer per maand, met data van onze evenementen, nieuwe modellen, mogelijke promoties, enz.)

(b) om informatie te verzamelen waarmee we onze site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (onder meer door middel van cookies en Google Analytics)

(c) om contact met u op te kunnen nemen over door Gi Créations georganiseerde evenementen en de presentatie van nieuwe modellen/collecties.

3. Ontvangers

Alleen Wix en Gi Créations zijn de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit doorgegeven aan een derde partij, met uitzondering van de onderaannemers die door Wix en Gi Créations worden gebruikt (u vindt meer informatie over hen in punt 7 hieronder). Noch Wix, noch Gi Créations, noch een van zijn onderaannemers, brengen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van zijn iite op de markt.

4. Houdbaarheid

Uw persoonlijke gegevens worden door Wix en Gi Créations alleen bewaard gedurende de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op virginiemichotte@hotmail.com.

o Recht op toegang en mededeling van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie over u door een verzoek per e-mail te sturen naar virginiemichotte@hotmail.com.

Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op WIx en Gi Créations rust, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, met name door een scan van uw geldig identiteitsbewijs te maken .

Wix en Gi Créations laten u weten dat zij, indien nodig, het recht hebben om zich te verzetten tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (door hun aantal, hun repetitieve of systematische aard).

o Recht op rectificatie van gegevens

Krachtens dit recht geeft de wetgeving u het recht om te verzoeken om rectificatie, actualisering, blokkering of verwijdering van gegevens over u die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of achterhaald blijken te zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen dat rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de nodige actualiseringen worden doorgevoerd. Het verzoek tot rectificatie moet per e-mail naar ons worden verzonden via virginiemichotte@hotmail.com.

o Recht van verzet

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties:

1. Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden

2. Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Uw verzoek moet per e-mail naar ons worden verzonden via virginiemichotte@hotmail.com

6. Reactietijden

Wix en Gi Créations verbinden zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek, te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

7. Geautoriseerde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

Wix en Gi Créations informeren u dat zij gebruik maken van hun geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en communiceren de verzamelde gegevens via de verschillende formulieren op de site.

Wix en Gi Créations hebben er eerder voor gezorgd dat hun dienstverleners voldoende garanties hebben en voldoen aan strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. De waakzaamheid was met name gericht op het bestaan van een rechtsgrondslag voor het uitvoeren van elke doorgifte van gegevens naar een derde land.

8. Klacht indienen bij het bevoegd gezag

Indien u van mening bent dat Wix en Gi Créations haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomen, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de CPVP (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) waaraan u een verzoek elektronisch kunt richten door op de volgende link te klikken: https://www.privacycommission.be/fr/contact

 

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSVERWERKING IN VERBAND MET GOOGLE ANALYTICS
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de via deze site verzamelde gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van de gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna samen "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het afgekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze site uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()" gebruikt. De extensie garandeert de anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit daarmee een directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de bezoeker van de site in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de bezoeker van de site naar de Google-server verzonden en in de VS ingekort. Het IP-adres, dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt met behulp van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit samen te stellen en om andere sites en andere internetdiensten aan de site-exploitant te leveren (artikel §6 1 f AVG). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. Door de pseudonimisering van hun gegevens worden de belangen van de gebruikers adequaat beschermd.

Google LLC heeft de naleving van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd, wat een garantie biedt voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookie, bijv. gebruikers-ID, advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens die de bewaardatum hebben bereikt, wordt eenmaal per maand automatisch uitgevoerd.

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. De sitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (waaronder het IP-adres) via cookies verzamelt en verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in de browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een “opt-out-cookie” geplaatst die ervoor zorgt dat de bezoeker van de site niet gevolgd kan worden tijdens het browsen op de site.

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden tot deactivering vindt u in het privacybeleid van Google: evenals in de instellingen van Google-advertenties._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

RECAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om door mensen gemaakte invoer te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Hierbij worden het IP-adres en mogelijk andere gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Hiervoor worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie – of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – echter vooraf door Google ingekort en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door reCAPTCHA door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

8

KOEKJES

Deze website maakt gebruik van cookies om de best mogelijke browse-ervaring te bieden en om ons in staat te stellen statistieken te raadplegen over de bezoeken die we op deze site ontvangen.

Cookies zijn eigenlijk kleine bestanden die worden geplaatst die informatie over gebruikers opslaan voor latere verbinding. Om meer te weten te komen over cookies, kunt u consulteren deze pagina 

Uw browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, enz.) bevat de mogelijkheid om de cookies te selecteren waarmee u akkoord gaat om op uw computer te installeren. 

Raadpleeg voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verwerken ons privacybeleid.

bottom of page